Perbendaharaan Baru Jepun

Malaysian Onigiri :)


Japanese Version-1
Yoshida: Hajimemashite. Yoshida Ken to moshimasu. Watashiwa nihonjin desu.
Odagiri: Hajimemashite. Watashi no name wa Odagiri Satoko desu. Watashi mo nihonjin desu. Yoshida san wan nan sai desu ka.

Yoshida: watashi wa ni jyu ni sai desu. Odagiri san nani o shimasu ka.
Odagiri: Watashi wa chikaku no kissaten de arubaitou o shimasu. Yoshida san wa gakusei desu ka.


Yoshida: Hai gakusei desu. Douzo yoroshiku.
Odagiri: Douzo yoroshiku.


English Version-1 

Yoshida: How do you do? I am called Yoshida Ken. I am a Japanese national.
Odagiri: How do you do? My name is Odagiri Satoko. I am also a Japanese national. Mr. Yoshida what is your age?

Yoshida: My age is 22 years. Miss Odagiri what do you do?
Odagiri: I do a part time job in the nearby Coffee shop. Mr. Yoshida are you a student?

Yoshida: Yes I am a student. Nice to meet you.
Yamada: Nice to meet you.

Japanese Version-2 

Tanaka: Konnichiwa.
Kimura: Konnichiwa.

Tanaka: Kimura-san, kochira wa watashi no tomodachi desu.
Yamada Hiroko-san desu.

Yamada: Hajimemashite. Yamada Hiroko desu. Douzo yoroshiku.
Kimura: Kimura Ichirou desu. Douzo yoroshiku.

Yamada: Gakusei desu ka.
Kimura: Hai, gakusei desu.

Yamada: Go-senmon wa.
Kimura: Keizai desu. Anata mo gakusei desu ka.

Yamada: Iie, hisho desu.
Kimura: Sou desu ka.

English Version-2 

Tanaka: Hello.
Kimura: Hello.

Tanaka: Mr. Kimura, this is my friend. This is Hiroko Yamada.
Yamada: How do you do? I'm Hiroko Yamada. Nice to meet you.

Kimura: I'm Ichirou Kimura. Nice to meet you.
Yamada: Are you a student?

Kimura: Yes, I am.
Yamada: What is your specialization?

Kimura: Economics. Are you a student, too?
Yamada: No, I'm a secretary.

Kimura: I see.


PERBENDAHARAAN KATA JEPUN

Hello - Konnichiwa
Yes - Hai
No - Iiye

Good Morning - Ohayo Gozaimas
Good Afternoon - Konnichiwa
Good Evening - Konbanwa
Good Night - Oyasumi Nasai
Good Bye - Sayonara
See you - Dewa mata/Jaa mata

How are you - Ogenki Des Ka
I am fine - Hai, Genki Des

Thank You Very Much - Domo Arigato Gozaimas
Thanks - Domo (used mostly by men)/Arigato
You're Welcome - Do Itashi Mashite

Sorry - Gomen Nasai
Excuse Me (I'm Sorry) - Shitsurei Shimas
Excuse Me (in a crouded train) - Sumimasen

Hello (on the phone) - Moshi Moshi
Cheers – Kampai
My name is Kimiko. --> Watashi no namae wa Kimiko des.
Miscellaneous - Iro iro na
Boy - Otoko
Girl - Onna
Tea - Ocha
Fish - Sakana
Sea - Umi
Water - Mizu
Island - Shima
Road - Michi
Umbrella - Kasa
Key - Kagi
Near - Chikai
Far - Tooi
Question - Shitsumon
Answer - Kotae
Love – Ai
Numbers - Suuji
One - Ichi
Two - Ni
Three - San
Four - Shi / Yon
Five - Go
Six - Roku
Seven - Shichi
Eight - Hachi
Nine - Kyuu / Ku
Ten - Jyuu

Relations - Shinseki
Mother - Okaasan / Haha
Father - Otousan / Chi chi
Elder Brother - Oniisan
Younger Brother - Otouto
Elder Sister - Oneysan
Younger Sister - Emouto
Uncle - Ojisan
Aunt - Obasan
Grandfather - Ojiisan (extended i)
Grandmother - Obaasan (extended a)
Friend - Tomodachi

Fruits - Kudamono
Apple - Ringo
Orange - Mikan
Strawberry - Ichigo
Watermelon - Suika
Grapes - Budou
Pineapple - Paainappuru
Banana - Banana
Mango - Maango

Colors - Iro
White - Shiroi / Shiro
Black - Kuroi / Kuro
Red - Akai
Blue - Aaoi
Green - Midori
Yellow - Kiiro
Purple - Murasaki
Orange – Orenjee
Light Green - Kimidori
Light Blue - Mizuiro
Pink ¬- Momoiro

Countries - Kuni
Japan - Nihon / Nippon
China - Chyugoku
USA - Aamerika
Europe - Yoroppa
France - Furansu
Germany - Doitsu
India - Indo
Australia - Oosutoraria

Languags - Kotoba / ~go (postfix)
English - Eigo
French - Furansugo
German – Doitsugo
Direction or Location
Ue – Up
Shita – Down
Koko – Here
Soko – There
Asoko – That over there
Migi – Right
Hidari – Left
Tonari – Besides, Next to
Mae – Front
Ushiro – Behind
Chikai – Nearby
Yoko – Side
Tooi – Far
Masuugu – Straight
Higashi – East
Nishi – West
Minami – South
Kita – North
Food
Ryori – food
Shyokuji – Meal
Gohan – Cooked Rice/ Meal
Asagohan – Breakfast
Hirugohan – Lunch
Bangohan – Dinner
Yasai – Vegetable
Kudamono – Fruits
Toriniku – Chicken
Butaniku – Pork
Gyuniku – Beef
Gyunyu – Milk
Tabemono – Eatables
Nomimono – Drinkables
Animals
Doubutsu – Animals
Tori – Birds
Neko – Cat
Inu – Dog
Buta – Pig
Kaba – Hippopotamus
Nezumi – Mouse
Zou – Elephant
Hitsuji – Sheep
Kirin – Giraffe
Kuma – Bear
Kitsune – Fox
Raion – Lion
Ookami – Wolf
Saru – Monkey
Rakuda – Camel
Shika – deer
Risu – Squirrel
Tora – Tiger
Shimauma – Zebra
Ushi – Cow
Uma – Horse
Usagi – Rabbit
Yagi goat
Sakana – Fish
Occupation
Isha – Doctor
Sensei – Teacher
Kenchikuka – Architect
Enjinia – Engineer
Daiku – Carpenter
Geijutsuka – Artist
Kokku – Chef
Ginkouin – Banker
Shouboushi – Fireman
Noumin – Farmer
Jaanarisuto – Journalist
Kaishain – Office Employee
Ryoushi – Fisherman
Bengoshi – Lawyer
Koumuin – Government Employee
Kangofu – Female Nurse
Kyouju – Professor
Gaka – Painter
Seijika – Politician
Sarariman – Salaried Employee
Keikan – Police man
Kagakusha – Scientist
Shashinka – Photographer
Gakusei – Student
Sakka – Writer
Tenin – Store Clerk
Misein – Shopkeeper
Hisho – Secretary
Karada –Body
Me – Eye
Atama – Head
Mimi – Ear
Kami – Hair
Yubi – Finger
Kao – Face
Mayu – Eyebrow
Hitai – Forehead
Mabuta – Eyelid
Mastuge – Eyelash
Kuchi – Mounth
Hana – Nose
Ha – Teeth
Kuchibiru – Lip
Nodo – Throat
Shita – Tongue
Ago – Jaw
Kata – Shoulder
Ude – Arm
Kubi – Neck
Te – Hand
Hiji - Elbow
Tsume – Nail
Mune – Chest
Onaka – Stomach
Senaka – Back
Hiza – Knee
Ashikubi – Anckle
Ashi – Foot, Leg
Kakato – Heel
Tsumashi – Toe

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Pesanan daripada anda dialu-alukan. Semoga Allah memberkati anda!